Ansvarsfullt och hållbart sparande

Aktieinvest Fonder erbjuder ett ansvarsfullt och hållbart sparande i indexfonder. Genom att låta Aktiesparna rösta på bolagsstämmorna tar fonderna ett aktivt ägaransvar. Genom att ha en effektiv förvaltning kan vi dessutom göra det till en låg avgift om 0,3%. 

Fondbolaget

Cicero Fonder AB har förvärvat Aktieinvest Fonder AB:s verksamhet av Aktiespararna. Cicero Fonder ser detta som ett sätt att bredda sin verksamhet och tror på att framtiden finns i både aktivt förvaltade fonder och indexfonder. Aktiespararna Direktavkastning och Aktiespararna Topp Sverige kompletterar deras befintliga fondutbud på ett mycket bra sätt. Aktiespararna och Cicero Fonder inleder även ett framtida samarbete, och för dig som kund och andelsägare innebär överlåtelsen inga större förändringar.

Bolagsfakta Aktieinvest Fonder AB

Organisationsnummer: 556401-2978

Aktiekapital: 1 250 000 SEK

 

Tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder erhölls av Finansinspektionen den 28 maj 2014.

Aktieinvest Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Sveriges Aktiesparares Riksförbund.